NEUTRINODIGITAL

administracija, logistika, održavanje, servis:

Sistema, računara, mreža,prenosnih uređaja i tel.